• دوستانه کارکنان درجه

    5
    5
  • انجام رزرومحل اطلاعات

Avis UAE strives to be a leader in mobility solutions, ensure you get stress-free car rental experience by providing superior service that meets the needs of individual clients

زمان

زمان متوسط: 2

قیمت

رتبه‌بندي قيمت 2.5

Services

  • پارك ماشين


  • پارك خيابان


  • كارت اعتباري


  • انجام رزرو


  • Drive-thru